Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2. "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii în piaţa muncii"
Domeniul major de investiţie 2.3 "Acces şi participarea la Formare Profesională Continuă"
Numărul de identificare al contractului : POSDRU/80/2.3/S/58112
Titlul proiectului : O nouă carieră - încă o şansă profesională!


Despre proiect

O nouă carieră – încă o şansă profesională - Proiect cofinanţat din FSE prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2,
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3.,
“Acces şi participare la Formare Profesională Continuă”
Solicitant:
FAXMEDIA CONSULTING
Partener:
SIVECO România
Contract nr. POSDRU/80/2.3/S/58112
Perioada de implementare:
24 luni

Obiectiv General:

Dezvoltarea capitalului uman prin activităţi de FPC pentru o mai bună pregatire şi calificare/recalificare corelate cu cerinţele pieţei muncii.

Obiective specifice:

 • Furnizarea de FPC pentru membrii grupului ţintă în domenii competitive pe piaţa muncii;
 • Certificarea cunoştinţelor dobândite în cadrul programelor de FPC de către membrii grupului ţintă;
 • Sprijinirea accesului membrilor grupului ţintă la consiliere şi orientare profesională;
 • Promovarea şi conştientizarea în rândul membrilor grupului ţintă şi a opiniei publice a oportunităţilor de dezvoltare oferite de participarea la programe de formare finanţate din Fonduri Europene (FSE);
 • Diseminarea de bune practici şi schimb de experienţă legate de FPC şi consiliere pentru orientarea profesională.

Rezultate anticipate:

 • Elaborarea a 11 suporturi de curs pentru FPC;
 • Formarea profesională a unui număr de 1260 persoane angajaţi în organizaţii care desfăşoară activităţi financiar - contabile;
 • Obţinerea de certificate de calificare/recalificare pentru programele de pregatire iniţiate;
 • Infiinţarea a 3 birouri  de consiliere şi orientare profesională;
 • Elaborarea a trei studii de consiliere şi orientare profesională;
 • Promovarea a 2 campanii de informare şi conştientizare în 17 judeţe;
 • Organizarea a 12 seminarii pe teme de transfer de bune practici şi schimb de experienţă.

Grup ţintă:

1260 de angajaţi care desfăşoară activităţi financiar - contabile

Valoare contract:

7.814.591,00 lei